Tuyển Sinh Viên Thực Tập Tại Quy Nhơn 2019

06/Th11/2019

Vì cam kết của ban lãnh đạo với các trường Đại Học/ Cao Đẳng trong tại TP.HCM & TP. Quy Nhơn, tạo điều kiện xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương. Công ty TNHH Hải Thanh Quang cần tuyển sinh viên thực tập tại TP Quy Nhơn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên năm 3 -4
  2. Nơi làm việc: TP.HCM/ TP Quy Nhơn

Hồ sơ nộp về: haithanhquang383@gmail.com

Hoặc nộp trực tiếp về hệ thống chi nhánh, nơi mong muốn được thực tập, kiến tập.

tuyen sinh viên thực tập tại quy nhơn