HẢI THANH QUANG

Archives

 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ040

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ040 *Tên sản phẩm: Chùm Hoa Cánh Bướm 4 Bông 50cm *Giá sản phẩm: 23.000 *Kích thước sản phẩm: dài...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ039

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ039 *Tên sản phẩm: Cúc Họa Mi 30cm *Giá sản phẩm: 22.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao của sp khoảng...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ038

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ038 *Tên sản phẩm: Chùm Cẩm Tú Cầu Mini *Giá sản phẩm: 28.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao cành...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ037

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ037 *Tên sản phẩm: Cành Đào Nghệ Thuật *Giá sản phẩm: 25.000 *Kích thước sản phẩm: Dài cành 60-65cm Mô...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ036

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ036 *Tên sản phẩm: Cúc Họa Mi 5 Bông *Giá sản phẩm: 17.000 *Kích thước sản phẩm: chiều cao cành...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ035

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ035 *Tên sản phẩm: Cẩm Tú Cầu Hồng Lá Nhở *Giá sản phẩm: 25.000 *Kích thước sản phẩm: Cành Cao...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ034

  • 15/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ034 *Tên sản phẩm: Hoa Đồng Tiền 60cm *Giá sản phẩm: 12.000 *Kích thước sản phẩm: giá trên là gía...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ033

  • 14/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ033 *Tên sản phẩm: Hoa Daisy Cánh Vải *Giá sản phẩm: 16.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao mỗi cành...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ032

  • 14/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ032 *Tên sản phẩm: Hoa Cúc Vàng 24 Bông Nhỏ *Giá sản phẩm: 17.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao 35cm...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ031

  • 14/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ031 *Tên sản phẩm: Hoa Cúc Tông Màu Vintage *Giá sản phẩm: 25.000 *Kích thước sản phẩm: Đây là kẻ làm...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ030

  • 14/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ030 *Tên sản phẩm: Hoa Chiêm Điểm 17cm *Giá sản phẩm: 6.000 *Kích thước sản phẩm: Đây là kẻ làm nền...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ029

  • 14/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ029 *Tên sản phẩm: Hoa Cẩm Chướng Nghệ Thuật *Giá sản phẩm: 25.000 *Kích thước sản phẩm: 1 cành cao 30-33cm Gồm...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ028

  • 10/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ028 *Tên sản phẩm: Hoa Cẩm Chướng 50cm *Giá sản phẩm: 35.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao 70-72cm 1 cành...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ027

  • 10/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ027 *Tên sản phẩm: Bụi Hướng Dương Phấn Vàng *Giá sản phẩm: 20.000 *Kích thước sản phẩm: dài cành hoa...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ026

  • 08/Th7/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ026 *Tên sản phẩm: Hoa Bồ Công Anh 50cm *Giá sản phẩm: 22.000 *Kích thước sản phẩm: Kích thước :50cm...

  Read More