HẢI THANH QUANG

Archives

 • Cỏ Nhân Tạo Ở Quy Nhơn HTQ001

  • 13/Th8/2020

  Tên SP: Cỏ Nhân Tạo Ở Quy Nhơn Mã SP: HTQ001 Công ty TNHH Hải Thanh Quang chuyên bán cỏ nhân tạo ở Quy Nhơn. Với đa dạng mẫu mã...

  Read More
 • Bán Cây Giả Ở Quy Nhơn HTQ025

  • 29/Th6/2020

  Tên SP: Bán Cây Giả Ở Quy Nhơn Mã SP: HTQ0025 Công ty TNHH Hải Thanh Quang chuyên bán cây cảnh giả ở Quy Nhơn. Với đa dạng mẫu mã...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ024

  • 29/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ024   Công ty TNHH Hải Thanh Quang chuyên bán cây cảnh giả ở Quy Nhơn. Với đa dạng...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ023

  • 04/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ023 *Tên sản phẩm: Cây môn đốm *Giá sản phẩm: 20.000 *Kích thước sản phẩm: Cao từ 18-20cm, 1 cây...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ022

  • 04/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ022 *Tên sản phẩm: Cây lựu giả *Giá sản phẩm: 27.000 *Kích thước sản phẩm: Kích thước : chiều cao 30cm...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ021

  • 04/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ021 *Tên sản phẩm: Cây lan đuốc *Giá sản phẩm: 250.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao 60cm lá hoa bằng nhựa...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ020

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ020 *Tên sản phẩm: Cây lan chi *Giá sản phẩm: 26.000 *Kích thước sản phẩm: Kích thước Chiều dài 33cm (...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ019

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ019 *Tên sản phẩm: Cây lá rùa *Giá sản phẩm: 24.000 *Kích thước sản phẩm: Giá sp là giá 1 cây 1...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ018

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ018 *Tên sản phẩm: Cây lá lược *Giá sản phẩm: 24.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao 33-35cm( từ gốc đến...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ017

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ017 *Tên sản phẩm: Cây dương xỉ vải 30cm *Giá sản phẩm: 16.000 *Kích thước sản phẩm: Cây từ nhựa pvc...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ016

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ016 *Tên sản phẩm: Cây cỏ khoai nhựa *Giá sản phẩm: 18.000 *Kích thước sản phẩm: Chiều cao 33 cm Đường...

  Read More
 • Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn HTQ015

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Hoa Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ015 *Tên sản phẩm: Cây cherry mini *Giá sản phẩm: 24.000 *Kích thước sản phẩm: Giá trên sp là giá 1...

  Read More
 • Cây Giả Ở Quy Nhơn HTQ013

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ013 *Tên sản phẩm: Cây lá gấm 30cm *Giá sản phẩm: 18.000 *Kích thước sản phẩm: Cây từ nhựa pvc Kt 30-33cm...

  Read More
 • Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn HTQ012

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Cây Cảnh Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ012 *Tên sản phẩm: Cành ren bạc phủ phấn *Giá sản phẩm: 25.000-  44.000 *Kích thước sản phẩm: Cành có...

  Read More
 • Hoa Lá Giả Ở Quy Nhơn HTQ011

  • 03/Th6/2020

  *Dòng SP: Hoa Lá Giả Ở Quy Nhơn *Mã SP: HTQ011 *Tên sản phẩm: Cây khoai nước đốm *Giá sản phẩm: 25000 *Kích thước sản phẩm: Cao 40-45cm Đường Kính...

  Read More